Хүүхдийн булан
Нүүр

Хүүхдийн булан

Бизнес Эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийн төв нь харилцагч эмэгтэйчүүдийнхээ онцлогт байдлыг харгалзан хүүхдийн өрөөний үйлчилгээг гаргасан.

ХҮҮХДИЙН ӨРӨӨНИЙ ТОХИЖУУЛАЛТ

  • Хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоомнууд
  • Хүүхдийн уран зохиолын, танин мэдэхүйн, буддаг номнууд 

ХҮҮХДИЙН БУЛАНГ АШИГЛАХ БОЛОМЖУУД

Бизнес Эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийн төвийн дараах үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа ээжүүд үйлчилгээг авч байгаа хугацаандаа хүүхдээ төвийн хүүхдийн өрөөнд байлгах боломжтой.

  • ТӨВИЙН СУРГАЛТ, УУЛЗАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА ЭЭЖҮҮД
  • ЗӨВЛӨГӨӨ АВЧ БАЙГАА ЭЭЖҮҮД