Номын сан
Нүүр

Номын сан

Бизнес Эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийн төвийн харилцагч нарын бие даан хөгжих боломжийг хангах зорилгоор Бизнес, танин мэдэхүй, хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр 140 гаруй номын фонд бүхий номын санг бий болгосон.