Сургалтууд
Нүүр

Сургалтууд

АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ
Бизнес санаатай, бизнесээ дөнгөж эхлүүлсэн болон бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой. Бүртгүүлэх утас: 7011 0250

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

EXCEL АНХАН ШАТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

EXCEL

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

АХИСАН ШАТНЫ СУРГАЛТ
Бизнесээ эхлүүлээд 1-дээш ажил болж байгаа бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

PHOTOSHOP

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

СОНГОХ СУРГАЛТ
Бизнес санаатай, бизнесээ дөнгөж эхлүүлсэн болон бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй болон бизнестэй эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

ОНЛАЙН ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

КЛУБЫН УУЛЗАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

МЕНТЕЕ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БИЗНЕС ЗАГВАР

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ЗАХ ЗЭЭЛД ХЭРХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ?

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ОНЛАЙН ХУДАЛДАА

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БИЗНЕС ЗАГВАР

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

1 ӨДӨР

сард нэг удаа

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

1 ӨДӨР

сард нэг удаа

БИЗНЕС САНААГ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ

2 ӨДӨР

сард нэг удаа

БИЗНЕС ЗАГВАР

1 ӨДӨР

сард нэг удаа

ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

КЛУБЫН УУЛЗАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ИНКУБАТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ ОРОЛЦОГЧ НАРЫГ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ
БЭЭТ-н Инкубаторын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй бизнес санаатай болох бизнестэй эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

ИНКУБАТОРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТУУД

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ