Сургалтууд
Нүүр

Сургалтууд

АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ
Бизнес санаатай, бизнесээ дөнгөж эхлүүлсэн болон бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой. Бүртгүүлэх утас: 7011 0250

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

МЕНТОРИНГИЙН ХАРИЛЦААНД БЭЛТГЭХ НЬ СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БИЗНЕС САНААГ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ 3 ӨДРИЙН СУРГАЛТ

3 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БИЗНЕС САНААГ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ

3 ӨДӨР

2 САРД НЭГ УДАА

АХИСАН ШАТНЫ СУРГАЛТ
Бизнесээ эхлүүлээд 1-дээш ажил болж байгаа бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

ҮЗЭСГЭЛЭН ЯАРМАГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ СУРГАЛТ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

ХҮНИЙ НӨӨЦ

1 ӨДӨР

ЖИЛД НЭГ УДАА

ЗӨРЧЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

1 ӨДӨР

ЖИЛД НЭГ УДАА

САНХҮҮ/ ЗЭЭЛИЙН БОЛОВСРОЛ

1 ӨДӨР

САРД 2 УДАА

СОНГОХ СУРГАЛТ
Бизнес санаатай, бизнесээ дөнгөж эхлүүлсэн болон бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй болон бизнестэй эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

БҮТЭЭЛЧ МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БАНКНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ЦАГ

1 ӨДӨР

САРД НЭГ УДАА

БҮТЭЭЛЧ МАРКЕТИНГ

1 ӨДӨР

2 САРД НЭГ УДАА

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИННОВАЦИ

3 ӨДӨР

2 САРД НЭГ УДАА

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН САЙН ТУРШЛАГЫГ БҮТЭЭХ НЬ

1 ӨДӨР


2 САРД НЭГ УДАА

ИНКУБАТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ ОРОЛЦОГЧ НАРЫГ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ
БЭЭТ-н Инкубаторын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй бизнес санаатай болох бизнестэй эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой.

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

БИЗНЕС САНААГАА ТАНИЛЦУУЛАХ НЬ

1 ӨДӨР

УЛИРАЛД НЭГ УДАА

МЕНТОР ЗӨВЛӨХТЭЙ ҮР АШИГТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ НЬ

1 ӨДӨР

УЛИРАЛД НЭГ УДАА

ИНКУБАТОРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТУУД

СУРГАЛТЫН НЭР

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

ДАВТАМЖ

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭЗЭМШИХ ШААРДЛАГАТАЙ УР ЧАДВАРУУД

4 САР

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ЦЭНИЙГ БҮТЭЭХ НЬ

1 САР

БИЗНЕС ЗАГВАР БҮТЭЭХ НЬ

1 САР

САНХҮҮГИЙН ТООЦООЛОЛ

1 САР

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ, ХАМТРАГЧ БОЛОН ХЭРЭГЛЭГЧ ТАЛУУДАД ЗОРИУЛСАН САНАЛ ТАВИХ НЬ

1 САР