Мэдээ мэдээлэл
Нүүр Мэдээ мэдээлэл

БЭЭТ-ийн ээлжит Pop up shop амжилттай зохион байгуулагдлаа.

2017.10.17

БЭЭТ-ийн ээлжит Pop up shop амжилттай зохион байгуулагдлаа.

‘Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төвийн "Инкубаторын хөтөлбөр"-ийн хүрээнд зохион байгуулагдсан Төвийн харилцагчидын ээлжит үзэсгэлэн худалдаа 2017.11.15-ны өдөр MCS Plaza дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Women's Business Center - Бизнес Эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийн Төв - WBC Mongolia has successfully organized it's regular pop-up shop event under the Women's Business Center and Incubator Project.