Мэдээ мэдээлэл
Нүүр Мэдээ мэдээлэл

Business Radio 98.9-Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд...

2017.9.2

Business Radio 98.9-Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд...

 
Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн асуудал, тэднийг дэмжих тухай  сүүлийн жилүүдэд олон улсад их яригдах болж, бодит ажлууд ч их хийгдэн, банкууд, олон улсын хөгжлийн байгууллаагууд "Тэдэнд" чиглэсэн ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулдаг, үр дүнг нь ч хэмждэг болжээ. Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд хөрөнгө оруулсанаар үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт нөлөөлөх нөлөөлөл нь 2 дахин их байдаг, мөн цаагуураа хүүхдэд, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулж байгаатай адил хэмжээний үр дүнтэй байдаг гэсэн судалгааны дүн ч гарсан байна..., 
Энэ удаагийн дугаараар "Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв" сэдвээр ярилцлаа.