Хамтын оффис
Нүүр Хамтын оффис

УУЛЗАЛТЫН ТАНХИМ

2017.0.16

УУЛЗАЛТЫН ТАНХИМ

Өөрийн гэсэн оффисгүй бизнес санаатай болон бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хамтын оффисын уулзалтын хэсгийг дараах байдлаар ашиглах боломжтой.

 

  • БАГИЙН УУЛЗАЛТ
  • АЖИЛ ХЭРГИЙН УУЛЗАЛТ
  • БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА АВАХ УУЛЗАЛТ
  • ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АЖИЛ ХЭРЭГ УУЛЗАЛТ
  • БУСАД ...